Press "Enter" to skip to content

Posts published by “Kasım Karataş”

الفلسفة التربوية عند الإمام بديع الزمان سعيد النورسي

مستخلص قاسم قراطاش جامعة دجلة صحيفه 16-1     الفلسفة التربوية هي الفكرة الموجهة للكيفية التي نقدم بها التربية، هذه الدراسة تهدف إلى تأسيس فلسفة التربية من خلال أفكار ومحددات الإمام بديع الزمان النورسي ذات الصلة بحقل التربية بصلة مباشرة أو غير مباشرة، ونقطة انطلاقة هذه المقالة وأهميته في آنٍ تنبع من تقاصر الفلسفات التربية عن توجيه منظومتنا التربوية في…