Press "Enter" to skip to content

Posts published by “Ihab Said Ibrahim ALNAGMY”

مستويات التحليل اللغوي ودورها في استجلاء المعنى القرآني دراسة لغوية في كتاب “إشارات الإعجاز” للإمام بديع الزمان سعيد النورسي

المستلخص إيهاب سعيد إبراهيم النجمي جامعة قسطموني صحيفه 84-77   تتغيى تلك الدراسة الوقوف على قدرات الإمام النورسي اللغوية، ومدى معرفته باللغة العربية كلياتها وجزئياتها،…